Expericon Oy
Laivanvarustajankatu 9 B 52, 00140 Helsinki
puh. 09 4540 0540

Expericon Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste 25.5.2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Expericon Oy

Yhteystiedot:
Laivanvarustajankatu 9 B 52, 00140 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Risto Siltala
Laivanvarustajankatu 9 B 52, 00140 Helsinki
0405036596
risto.siltala@expericon.fi

2. Rekisteröidyt

Expericon Oy:n nykyiset ja entiset asiakkaat sekä asiakaspotentiaali

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteena on pyrkimys asiakassopimuksiin.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

  • Myynti ja markkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakasyritysten yhteystiedot sekä asiakasyrityksissä työskentelevien henkilöiden

  • nimi
  • asema organisaatiossa
  • sähköposti
  • puhelinnumero


Asiakastiedot

  • tiedot asiakassuhteen hoidon aktiviteeteista, tarjouksista ja sopimuksista.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Expericon Oy, Laivanvarustajankatu 9 B 52, 00140 Helsinki

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritelty aika. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti myynti- ja markkinointitoiminnan ohessa asiakasyrityksiltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Expericon Oy:n ulkopuolelle.  

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja voidaan käsitellä niin kauan kuin henkilö työskentelee Expericon Oy:n asiakaspiiriin kuuluvissa yrityksissä.

Henkilö poistetaan heti, kun työpaikanvaihdosta saadaan tieto.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus  varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Tietojen katseluun ja muuttamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tietoja käsittelevät Expericonin myyntitoimintaan osallistuvat erikseen oikeutetut henkilöt. Yhteys järjestelmään tapahtuu salattua internetyhteyttä käyttäen.

Kerättävät tiedot, niiden käsittely ja säilytys on kuvattu yksityiskohtaisesti palvelutuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa henkilötietojen käsittelystä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.